درباره ما

مدیکال پرتال، مرجعی برای تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور است. اگر متقاضی تحصیل در رشته های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و… در خارج از کشور هستید، باید اطلاعات لازم را درباره کشورهای مختلف و شرایط تحصیل در آنجا، در اینترنت جست و جو کنید. برای رسیدن به نتیجه لازم، باید چندین و چند وبسایت را ببینید و بخوانید و شاید در انتها چیزی جز سردرگمی نصیبتان نشود. مدیکال پرتال می‌خواهد همه اطلاعات لازم را در یک وبسایت ارائه کند؛ به‌روز، کامل، دقیق، بدون جهت‌گیری تجاری و به گونه‌ای که شما را به درک روشنی از شرایط تحصیل در کشورهای مختلف برساند.

 

درباره مدیکال پرتال
برای انتخاب محل تحصیل پزشکی در خارج از کشور تنها داشتن اطلاعات کافی نیست؛ شما به بینش درستی هم نیاز دارید که بتوانید با توجه به شرایط، موقعیت و اهدافتان و شرایط تحصیل و کار و اقامت در کشورهای مختلف، بهترین تصمیم را برای انتخاب کشور و دانشگاه محل تحصیل خود بگیرید. مدیکال پرتال می‌کوشد شما را به این بینش برساند.

مسیر تحصیل پزشکی در خارج از کشور، از «مدیکال پرتال» شروع می‌شود؛ این خواسته‌ای بلندپروازانه است و ما تا رسیدن به این خواسته همراه و پا به پای شما خواهیم بود.

 

نماد های سایت

 

مشاوره رایگان کلیک کن